Pojištění firem

Pojištění hotelů a penzionů

Provoz hotelů, penzionů a obdobných zařízení je spojen s řadou specifických rizik, pro něž je třeba nastavit odpovídající druhy pojištění. Do našich nabídek zahrnujeme, dle Vaší potřeby, následující pojistná nebezpečí:

 • Sdružený živel
 • Odcizení
 • Vandalismus
 • Rozbití skel
 • Poškození či zničení srojů a el. zařízení
 • Poškození, zničení či odcizení věcí během přepravy
 • Zničení zásob v chladících a mrazících zařízeních

V tomto oboru není důležité jen pojištění nemovitého majetku a souboru vybavení, ale nad rámec ostatních rizik výrazněji vystupuje také pojištění přerušení provozu a odpovědnosti např. proti poškození zdraví salmonelózou. V případě Vašeho zájmu Vám zdarma zpracujeme kompletní srovnání předních pojistitelů na našem trhu.

Pojištění ordinací

Zajišťujeme pojistnou ochranu provozovatelům soukromých zdravotnických praxí, veterinářům nevyjímaje. Pro každého provozovatele těchto ordinací je jistě důležité mít jistotu komplexního krytí proti všem nahodilým rizikům včetně přerušení provozu a odpovědnosti proti škodám vůči třetím osobám. Předmětem pojištění je obvykle především:

 • Nemovitosti a stavby vč. oken, výloh a reklamních vitrín
 • Vybavení ordinace, např.:
  • Nábytek a zařízení vč. software a dokumentace
  • Zásoby léků
  • Vypůjčené nebo pronajaté věci
  • Cennosti a umělecká díla
 • Přístroje a elektronika
 • Přeprava peněz a cenin

V případě zájmu o nabídku pojištění či dotazů se na nás neváhejte obrátit viz sekce kontakty.

Zemědělské pojištění

Je obecně známo, že oblast zemědělství výrazně více závislé na počasí, než jakýkoliv jiný obor. V rámci území České republiky jsou stěžejními riziky ohrožujícími plodiny zejména krupobití, mráz, vichřice, povodeň, záplava. U pojištění zvířat potom především nákaza. Důsledně sledujeme dynamický vývoj pojistných produktů v tomto odvětví, abychom byli schopni našim klientům zajistit maximální ochranu za přijatelnou cenu. V rámci našich činností Vám zprostředkujeme komplexní nabídku pro:

 • Plodiny na orné půdě vč. cukrové řepy a máku
 • Pěstování ovoce vč. vinné révy
 • Pěstování chmele
 • Pojištění hospodářských zvířat
 • Pojištění lesů a lesních školek

V našem pracovním kolektivu je Vám k dispozici specializovaný odborník s dlouholetou přímou praxí v oboru zemědělství vč. likvidace pojistných událostí v této oblasti. Rozumíme specifickým požadavkům soukromých zemědělců a jsme přesvědčení, že jsme Vám schopni zajistit nejvhodnější dostupnou nabídku i následnou péči. Obraťte se na našeho specialistu viz sekce kontakty.

Pojištění zaměstnanců

Kvalitní a motivovaní zaměstnanci jsou stěžejním pilířem každé společnosti. Jedním z nástrojů, jak podpořit výkonnost a loajalitu jsou nepochybně různé formy pojištění hrazené zaměstnavatelem. V řadě případů se rovněž jedná o finanční instrument, který umožňuje výrazné úspory jak na straně zaměstnance, tak na straně společnosti. Zaměstnavatel obvykle přispívá či hradí následující typy produktů:

 • Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
 • Manažerské motivační pojištění
 • Skupinové úrazové a zdravotní pojištění

Výše uvedené skupiny pojištění vyžadují velmi individuální přístup a zvážení řady aspektů ovlivňujících vhodné nastavení parametrů zaměstnaneckého programu. Při sestavování nabídek budeme plně respektovat Váš zájem, abychom naplnili Vaše představy a očekávání.

Samostatnou skupinou pak bývá pojištění zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Jedná se o krytí v situacích, kdy pracovník způsobí škodu svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění svých pracovních úkolů. Pojišťovna v této souvislosti uhradí náklady, za které odpovídáte v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu.

Pojištění odpovědnosti

Jak fyzická, tak právnická osoba odpovídá za škodu, kterou způsobila svým konáním vůči třetím osobám. Jelikož škody mohou být velmi vysoké, tak je důležité, aby pojištění odpovědnosti bylo sjednáno v potřebném rozsahu a s dostatečným limitem pojistného plnění. Typy pojištění odpovědnosti jsou různé v návaznosti na činnost jakou provozujete a v nabídkách pojišťoven jsou často výrazné rozdíly. Pro naše klienty výhodně zprostředkujeme následující tipy odpovědnostních pojistek:

 • Obecná odpovědnost dle činnosti pojištěného
 • Odpovědnost za vadný výrobek
 • Odpovědnost z držby nemovitosti
 • Odpovědnost členů orgánů společnosti
 • Odpovědnost dopravce
 • Profesní odpovědnost
  • auditor, daňový poradce, účetní;
  • advokát;
  • zprostředkovatel pojištění;
  • autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr, technik činný ve výstavbě;
  • dražebník a oceňovatel majetku;
  • insolvenční správce;
  • veterinář a veterinární technik;
  • lékaři a zdravotnická zařízení;
  • další autorizované osoby

Díky nadstandardním dohodám s některými pojišťovnami Vám jsme schopni zajistit mimořádně atraktivní podmínky, a to jak z pohledu výše pojistného, tak z pohledu rozsahu pojistné ochrany.

Pojištění firemních vozidel

V rámci našich služeb zajišťujeme jak individuální pojištění firemních vozidel, tak tzv. flotilové pojištění, které vozidel je určené pro živnostníky, malé i velké podniky s vlastním vozovým parkem. Sazby jsou obvykle závislé na počtu a složení vozidel, druhu podnikání a důležitým parametrem je rovněž předchozí škodní průběh. V návaznosti na Vaši poptávku Vám zajistíme srovnání s doporučením nejvýhodnější nabídky na níže uvedené typy pojištění:

 • Povinné ručení
 • Havarijní pojištění
 • Připojištění dle požadavků, např.:
  • Pojištění náhradního vozidla
  • Úrazové pojištění
  • Pojištění nezaviněné škody
  • Pojištění zavazadel
  • Pojištění srážky se zvěří
  • Pojištění skel
  • Rozšířené asistenční služby

Naše doporučení vždy zakládáme nejen na cenových parametrech nabídky, ale také na zkušenostech s likvidací pojistných událostí, výlukách v plnění jednotlivých pojišťoven či rozsahu pojistného krytí.

Neztrácejte čas poptáváním jednotlivých pojišťoven a studováním pojistných podmínek a obraťte se na nás.

Pojištění majetku firmy

Kvalitní ochrana majetku firmy je pro každou společnost či podnikatele jedním z klíčových rozhodnutí. Jsme si vědomi toho, že každý obor podnikání má svá specifika a nároky. Na základě detailní analýzy rizik klientovi zajistíme komplexní srovnání nabídek dle individuálních potřeb, která poskytnou ochranu majetku především proti:

 • živelním událostem
 • odcizení a vandalismu
 • přerušení provozu
 • rozbití skel
 • zničení strojního vybavení a elektroniky
 • pojištění stavebních a montážních rizik

Jednotlivé nabídky s Vámi budeme konzultovat a na jejich základě Vám předložíme konkrétní návrh řešení na míru. Pro více informací nás neváhejte oslovit prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonicky nebo e-mailem viz sekce Kontakty.