Pojištění osob

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je v dnešní době prakticky nutností při jakékoliv cestě do zahraničí, ať už se jedná o soukromé či pracovní cesty. Při sjednání pojištění zohledňujeme typ cesty a míru rizika, vč. případných sportovních aktivit. Rozhodně není dobré podcenit důležitost rozhodování jen z důvodu, že daný produkt lze sjednat „snadno a rychle“ za pár minut. Spousta podmínek a parametrů tak může utéct vaší pozornosti a vy pak můžete uzavřít pojištění, které nebude odpovídat vašim potřebám. Základní rozdělení možných pojištěných rizik je obvykle následující:

  • pojištění léčebných výloh (neodkladná léčba, ošetření zubů, repatriace apod.)
  • úrazové pojištění (pro případ poškození zdraví či smrti úrazem)
  • pojištění zavazadel (zničení věcí živelní událostí, odcizením a loupežným přepadením)
  • pojištění odpovědnosti za škodu (škody způsobené třetí osobě na zdraví, věcech a škodu finanční)

Variabilně lze také pojistit například storno zájezdu, zpoždění letu, rizikové sporty, nevyužitou dovolenou apod. Vřele doporučujeme zvážit i rozsah asistenčních služeb, které Vám mohou na cestách dopřát klidný pobyt, jistotu a pocit bezpečí. Často se vyplatí sjednat si zvýhodněné roční pojištění i přesto, že do zahraniční cestujete výjimečně.

Kontaktujte nás, zajistíme Vám nabídku, která Vás na cestách skutečně ochrání.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu je velmi užitečný nástroj, jak předejít řadě nepříjemným problémům v běžném životě. Často Vás ochrání před vysokými výdaji, které Vás mohou potkat. Rozsah a možnosti uplatnění tohoto pojištění je často mnohem širší než je často známo. Mezi základní typy patří:

  • pojištění za škodu v běžném občanském životě, které se vztahuje např. na škody:
    • způsobené provozem domácnosti třetím osobám
    • vyplývající z Vašich volnočasových aktivit
    • z provozu nemotorového vozidla
    • zaviněné Vašimi domácími zvířaty
  • pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti, které Vás chrání především při škodách v souvislosti:
    • vlastnictvím, údržbou, nájmem nebo správou nemovitosti
    • vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky

Jednotlivé nabídky pojišťoven se mohou výrazně lišit cenami, méně pak rozsahem. Maximální výše plnění jsou ovšem obvykle, v poměru k pojistnému, velmi vysoké. Díky tomu Vás ochrání před radikálními finančními následky. A co je velmi důležité, v jednom pojištění jsou zahrnuti všichni členové rodiny a (obvykle) domácích zvířat.

Pojištění domů a domácností

Pojištění Vašeho domu a domácnosti patří k těm nejdůležitějším z pohledu zajištění proti nečekaným událostem. Pojištění domácnosti navíc může ochránit Váš majetek i mimo Váš domov (šatny, čekárny apod.). Abychom klientovi doporučili vhodnou nabídku, tak zohledňujeme řadu často opomíjených hledisek, jako například:

  • riziko podpojištění, tzn. chybně stanovení pojistných částek i jednotlivých limitů
  • individuální možnosti a kvality připojištění v souladu s požadavky klienta
  • výpočet pojistného plnění, tzn. plnění v nových nebo časových cenách
  • důraz na kritická nebezpečí v souladu s přírodními a sociálními riziky
  • způsob a rychlost likvidace pojistných událostí
  • specifické prvky domácnosti, domu i jeho okolí

Prakticky u každého pojištění, nejen u pojištění majetku, je důležité, aby Vás skutečně ochránilo před riziky, která mohou potenciálně nastat. Méně kvalitní pojištění může být sice o pár set korun levnější, ale následně, v případě nekryté pojistné události, byste si zpětně jistě rádi připlatili. Z toho důvodu Vám vždy doporučíme nabídku, která je v souladu s našimi zkušenostmi a přesvědčením.

Pojištění vozidel

V rámci našich služeb zajišťujeme povinné ručení, havarijní pojištění i širokou škálu připojištění dle požadavku klienta. Naše doporučení zohledňují nejen cenu, která je jistě důležitá, ale je to pouze jeden z faktorů, které určují správný výběr. Spolu s Vámi posoudíme i další aspekty, jako jsou:

  • rozsah pojistného krytí a doplňkových služeb s ohledem na cenu pojištění
  • individuální odlišnosti jednotlivých nabídek pojišťoven
  • naše zkušenosti s likvidací pojistných událostí
  • rizika, která ohrožují Vaše vozidlo
  • pojistné podmínky
  • asistenční služby

Na základě Vaší poptávky Vám přehledně a srozumitelně předložíme srovnání nabídek pojišťoven. V případě, že byste zvažovali pojištění více vozidel v rámci rodiny, tak lze uzavřít tzv. flotilové pojištění, které sníží celkové pojistné.
Naším cílem je zajistit Vám nejvýhodnější pojištění, ušetřit Vám peníze i čas.

Životní a úrazové pojištění

Rozhodování o životním pojištění je vždy složitější než například pojištění auta či domu. Dělí se na několik typů a záleží na individuálních potřebách klienta, za jakým účelem si životní pojištění chce sjednat. Obvykle to bývá:

  • zajištění rodiny pro případ smrti pojištěného
  • spoření na důchodový věk (možnost využít daňové úlevy)
  • investiční záměr

Rozdíly jak v jednotlivých typech pojištění, tak v produktech pojišťoven bývají často poměrně výrazné, proto je vhodné možnosti konzultovat s odborníkem a nechat si vypracovat srovnání různých alternativ. V rámci životního pojištění lze v řadě případů:

  • sjednat zvýhodněné úrazové pojištění
  • uzavřít pojištění celé rodiny na jedné pojistné smlouvě
  • čerpat prémie za bezeškodní průběh

Jsme si vědomi důležitosti správného rozhodnutí, proto Vám pomůžeme vybrat důvěryhodnou pojišťovnu i kvalitní a flexibilní pojistku, kterou bude možné přizpůsobit podle Vaší životní situace.