Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek je ekonomický nástroj zajištění dodavatele vůči odběrateli pro případ platební nevůle či platební neschopnosti. Vzhledem k tomu, že se tento specifický pojistný produkt výrazně dynamicky vyvíjí, tak průběžně sledujeme možnosti pojistitelů a na základě několikaletých zkušeností s tímto instrumentem Vám předložíme individuální návrhy řešení, která budou automaticky obsahovat nadstandardní ujednání. V průběhu smluvní spolupráce s vybraným pojistitelem Vám budou poskytovány následující služby:

  • Průběžné prověřování bonity odběratelů, které chcete pojistit
  • Stanovení úvěrového limitu
  • Avízo porušení platební morálky pojištěných odběratelů u jiných pojištěných klientů
  • Vymáhání pohledávek v případě platební nevůle
  • Poskytnutí pojistného plnění po uplynutí tzv. karenční lhůty

V případě Vašeho zájmu Vás podrobně a přehledně seznámíme s principy pojištění a v návaznosti na zajištěné nabídky s Vámi budeme s Vámi diskutovat nejvhodnější řešení s ohledem na Vaše potřeby. Pokud již pojištění pohledávek máte, tak Vám rádi zajistíme revizi pojistné smlouvy a konkurenční nabídky s ohledem na aktuální možnosti trhu. Pro bližší informace nebo při zájmu o komplexní srovnání se na nás prosím neváhejte obrátit.

Zvýšení úvěrové bonity

V dnešní době jsou stále častěji využívány moderní ekonomické nástroje pro podporu obchodních aktivit. V rámci zprostředkování pojištění pohledávek proto do portfolia našich služeb patří možnost zprostředkování garanta pro zvýšení úvěrové bonity před bankou a tím získání lepší pozice před těmito finančními institucemi. Budete tak mít výhodnější pozici pro financování pomocí provozního úvěru zajištěného Vašimi bonitními pohledávkami. V praxi se jedná o třístrannou dohodu mezi klientem, pojišťovnou a bankou o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch banky.

Inkaso pohledávek

Našim klientům jsme schopni zprostředkovat vymáhání pohledávek vůči obchodním subjektům prostřednictvím renomovaných pojistitelů, a to bez nutnosti předchozího využívání produktu pojištění pohledávek. Vysoce profesionální a účinné metody jsou založeny především na následujících základech:

  • Dlouholetých každodenních zkušenostech pojistitelů s vymáháním
  • Flexibilní přístup a zohlednění zájmů klienta vůči dlužníkovi
  • U zahraničních pohledávek vymáhání v zemi dlužníka
  • Možnost uplatnění informací ze klientské databáze pojistitele

Soustřeďte se na rozvoj obchodní činnosti a my Vám zprostředkujeme složité vymáhání pohledávek u celosvětově působících specialistů.

Informace o odběratelích

Suplementární službou na trhu s pojištěním pohledávek je možnost hodnocení bonity odběratele. Tento instrument je často využíván při zahájení obchodování s novým subjektem či při větších či nestandardních obchodech. Našim klientům jsme schopni zajistit posouzení úvěrové hodnocení jejich zákazníků na základě analýzy hospodářských informací renomovanými celosvětově působícími institucemi a zkušeností s platební morálkou. Díky poskytnutým výstupům tak můžete výrazně tak snížit míru rizika následných transakcí.